Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående skoler

Gjennom et landsomfattende tilsyn i 2008 og en påfølgende utredning i 2010 ble det pekt på utfordringer knyttet til elevers krav til undervisningstimer med kvalifiserte lærere ved videregående skole. I dette prosjektet skal NIFU kartlegge hvordan skolene planlegger og gjennomfører undervisningen i henhold til krav om minste timetall og lærernes kvalifikasjoner. Dette inkluderer blant annet tematikk knyttet til systemer for planlegging av skoleåret, vikarpraksiser, gjennomføring av eksamensperioder og alternative opplæringsdager.

I løpet av kartleggingen vil vi gjennomføre 15 skolebesøk, og lærere og skoleledere ved 200 videregående skoler blir invitert til å delta i en spørreundersøkelse.

I forbindelse med kartleggingen er en ressursgruppe oppnevnt. Denne består av representanter fra Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens organisasjon (KS), Skolenes landsforbund, Lektorlaget, Rogaland fylkeskommune, Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet.

Sluttrapport i prosjektet vil foreligge i september 2016.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820566
prosjektleder
prosjektperiode01.06.2015  -  30.09.2016

andre filer