Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge

NIFU skal i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge tannhelse- og odontologisk forskning i Norge. Dette vil vi gjøre ved blant annet å se på omfanget av forskningen målt i FoU-beløp og tilgangen av forskere samt personalsammensetningen ved de FoU-utførende enhetene.

Vi vil også gjennomføre en bibliometrisk analyse for å måle omfanget av forskningsresultatene om for å vite mer om hvilke tema det forskes på. Vi vil også se i hvilken grad enhetene samarbeider med hverandre og med andre norske og utenlandske miljøer.

Hensikten med kartleggingen er å skaffe mer kunnskap om forskningen på dette feltet, og å gi Helse- og omsorgsdepartementet et godt grunnlag i arbeidet med å utvikle en egen forskningsstrategi for tannhelse.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820437
prosjektlederKristoffer Rørstad
prosjektperiode01.04.2014  -  01.10.2014
finansieringHelse- og omsorgsdepartementet

andre filer