MatAdapt: Uttesting av adaptiv læring i matematikk

Studix AS har utviklet MatAdapt, en digital læringsressurs/ teknologi som omfatter faglig innhold innenfor 1T matematikk for elever i videregående opplæring, studiespesialiserende retning. MatAdapt tilpasser opplæringen i faget til hver enkelt elev. Teknologien kan oppsummert beskrives som at den har en avansert algoritme som lagrer elevenes aktivitet og kan brukes til å kartlegge elevenes ferdighetsnivå samt tilpasse læringsinnhold til elevenes kunnskapsgrunnlag. Læreren får mulighet til å se alle elevenes aktiviteter og resultater.

Et hovedspørsmål er om en slik læringsressurs bidrar til bedre og mer effektiv læring?

NIFU har fått i oppdrag å studere uttesting og bruk av denne digitale læringsressursen MatAdapt. Studiet er et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Studix, der NIFU har ansvaret for forskningen. Prosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond Hovedstadsregionen. Prosjektet startet opp 2015 og løper til 2018.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820478
prosjektlederCathrine Edelhard Tømte
medarbeidereArne Martin Fevolden
prosjektperiode01.01.2015  -  01.12.2018
finansieringStudix

andre filer