Starting Strong

En ny internasjonal barnehageundersøkelse

Barnehageundersøkelsen ‘Starting Strong’ er en spørreundersøkelse rettet mot ledelse og ansatte i barnehager over hele verden. Hensikten er å kartlegge trivsel, faglig utvikling og pedagogisk praksis.

Undersøkelsen gir barnehageansatte og styrere en unik mulighet til å fortelle om arbeidet sitt, og til å kunne påvirke utviklingen av arbeidsvilkårene i barnehagen. Den er ikke en kvalitetsvurdering av barnehagene i Norge.

 

 

Blant temaene som undersøkes er:

  • Faglig og yrkesmessig utvikling
  • Arbeidsoppgaver
  • Praksis i barnehagen
  • Syn på barns utvikling
  • Arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben
  • Samarbeid og ledelse

376 av Norges drøyt 6000 barnehager er valgt ut til å være med i undersøkelsen. Utvalget er satt sammen for å representere landets barnehager på en statistisk god måte.

Undersøkelsen er i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), og skal gjennomføres i ni land. Den gjennomføres for første gang i 2018 (i perioden 6. mars til 6. juni).

Tidsplan:

Oktober 2016 Pilotering av spørreskjema med grupper av barnehageansatte.
Juni 2017 Generalprøve blant ansatte og styrere i 40 barnehager.
Mars-juni 2018 Hovedundersøkelsen gjennomføres blant ansatte og styrere i 376 barnehager.
Juni 2019 Publisering av nasjonal og internasjonal rapport.

Forskningsinstituttet NIFU gjennomfører studien i Norge i samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo. Studien gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Barnehageundersøkelsen Starting Strong er meldt inn til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og følger Datatilsynets forskrifter.

For spørsmål, ta kontakt på e-post startingstrong@nifu.no eller ring 960 94 046.

For mer informasjon:

OECD Starting Strong Teaching and Learning International Survey (OECD)

Starting Strong Survey (Utdanningsdirektoratet)

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820582
prosjektlederVibeke Opheim
medarbeidereTone Cecilie Carlsten, Cay Gjerustad, Lars Petter Gulbrandsen (NOVA)
prosjektperiode01.10.2015  -  01.12.2019
finansieringUtdanningsdirektoratet

andre filer