Ordinær utdanning som som arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatt arbeidsevne – en effektstudie

Vi ønsker å se hvilken effekt ordinær utdanning som arbeidsmarkedstiltak har på yrkesdeltakelsen til ungdom i alderen 22-25 med redusert arbeidsevne. Det vil bli sett på yrkestilknytningen for denne gruppen både på kort og lang sikt (inntil 10 år etter at det ble innvilget støtte). Til tross for at dette er en gruppe med et potensielt langt arbeidsliv foran seg, og dermed er en sentral aldersgruppe, er det ingen eksisterende studier som fokuserer på denne gruppen.

For å belyse dette spørsmålet bruker vi en endring i lovgivningen om støtte til utdanning som tredde i kraft 1.1. 2004. Da fikk ikke unge i aldersgruppen 22-25 lenger rett til skolegang som attføringstiltak. Men det ble fortsatt åpnet for at det skulle være noen unntak for denne regelen. Denne skarpe forskjellen i gjeldende regelverk mellom personer som ellers har like muligheter i arbeidsmarkedet gjør det mulig å studere hvilken effekt skolegang som attføringstiltak har på tilpasningen til arbeidsmarkedet for unge på attføring i forhold til andre attføringstiltak.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820518
prosjektlederTerje Næss
medarbeidereKari Vea Salvanes, Astrid Marie Jorde Sandsør, Clara Åse Arnesen, Rune Borgan Reiling
prosjektperiode01.04.2015  -  30.11.2015
finansieringNAV

andre filer