Bioteknologisk FoU 2003: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

NIFU-rapport 2005:07. På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU STEP kartlagt bioteknologisk FoU for 2003. Kartleggingen omfatter bioteknologisk FoU-virksomhet i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

detaljer

Tittel Bioteknologisk FoU 2003: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
KategoriRAPPORT
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2005
issn1504-1832