Å bli helsefagarbeider: En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget

NIFU rapport 2013; 5. Denne rapporten er skrevet i et samarbeid mellom NIFU og Fafo på oppdrag for KS, kommunenes interesseorganisasjon, og presenterer ulike årsaker til at en så stor andel av elevene etter Vg2 helsearbeidefaget velger å gå påbygg til studiespesialisering i stedet for å gå ut i lære. I rapporten ser vi også på overgangen mellom læretid og arbeid.
Sentralt i rapporten er en gjennomgang av elevene og lærlingenes begrunnelser for de valg som gjøres i disse to overgangene. I rapporten går vi også inn på lærebedriftenes og skolenes oppfatning om hvorfor så mange velger å gå til påbygg, og ikke ut i lære. Vi vil med dette takke alle skolene og de ulike kommunale virksomhetene som så vennlig tok imot oss og bidro både med sin tid og sin kunnskap.

detaljer

Tittel Å bli helsefagarbeider: En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget
KategoriRAPPORT
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterHåkon Høst
ForfatterTorgeir Nyen
ForfatterAnna Hagen Tønder
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-895-4
issn1892-2597