Karaktersetting i etterkant av Kvalitetsreformen – endringer i strykprosent

NIFU arbeidsnotat 2005:36.

Rapportens hovedproblemstilling er om det er mulig å identifisere en sammenheng mellom finansieringssystemet og karaktersetting, spesielt med hensyn på stryk. For å undersøke dette blir dels endringer i strykprosent i et lengre perspektiv og karakterfordelinger etter innføringen av Kvalitetsreformen undersøkt. I tillegg blir det pekt på noen mulige forklaringer på eventuelle endringer i strykprosenten over tid, om endringene vi finner kan forklares som effekter av Kvalitetsreformen eller som effekter av utenforliggende forhold.

detaljer

Tittel Karaktersetting i etterkant av Kvalitetsreformen – endringer i strykprosent
Kategori RAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2005
issn1504-0887