Administrasjonen ved Høgskolen i Oslo. En evaluering

I denne rapporten rettes søkelyset mot administrasjonsordningen ved Høgskole i Oslo. Undersøkelsen tar nærmere bestemt opp tema som:- administrasjonens størrelse- administrativ kapasitet og kompetanse- forholde mellom faglig og administrativt personale- arbeidsmiljø blant administrativt ansattePå bakgrunn av kartleggingen identifiseres området Høgskolen bør gripe fatt i med tanke på forbedringer.

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

detaljer

Tittel Administrasjonen ved Høgskolen i Oslo. En evaluering
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterI. M. Larsen
ForfatterÅsmund Dimmen
publikasjonsår1997