Evaluering av høgskolereformen. Sluttrapport

Forskningsrådet rapport 1999. Reorganiseringen av det regionale høgskolesystemet ble gjennomført i 1994. Det er nå foretatt en evaluering av reformen. Denne sluttrapporten gir en samlet framstilling av evalueringsgruppas arbeid. Gruppa har bestått av Norsk institutt for studier forskning og utdanning (NIFU), Møreforskning Molde og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

detaljer

Tittel Evaluering av høgskolereformen. Sluttrapport
Kategori RAPPORT
RedaktørSvein Kyvik
publikasjonsår1999