IKT i lærerutdanningen: På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

NIFU-rapport 2013:20. Formålet med denne rapporten er å belyse hvilke forutsetninger og rammebetingelser lærerutdanningen gir for utvikling av studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Med profesjonsfaglig digital kompetanse har vi særlig vektlagt pedagogisk praksis ved hjelp av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digital kompetanse som læringsmål i selve lærerutdanningen. Prosjektet er finansiert av Senter for IKT i utdanningen.

detaljer

Tittel IKT i lærerutdanningen: På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterAsbjørn Kårstein
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-919-7
issn1892-2597