Utvikling av slagkraftige innovasjonsstrategier i BAE-næringen: Statistikkressurser og statistikkbehov. Et innspill til arbeidet med Byggekostnadsprogrammet

NIFU arbeidsnotat 2006:13. Formålet med dette notatet er å se på forholdet mellom de statistikkressurser som i dag er tilgjengelige for analyser av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, og de behovene man har for slike ressurser. Vi skisserer noen viktige sider ved næringens situasjon i dag, og de innovasjonsutfordringer næringen står overfor. Vi gir deretter en kortfattet oversikt over den statistikk som er tilgjengelig, og diskuterer hvordan eksisterende statistikk sammen med forskningsbasert utvikling av ny statistikk i fremtiden kan gi betydningsfulle bidrag til arbeidet med å styrke næringen og dens samfunnsmessige rolle.

detaljer

Tittel Utvikling av slagkraftige innovasjonsstrategier i BAE-næringen: Statistikkressurser og statistikkbehov. Et innspill til arbeidet med Byggekostnadsprogrammet
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterFinn Ørstavik
publikasjonsår2006
issn1504-0887