Fagskoleutdannedes studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon: Kandidatundersøkelse blant fagskoleutdannede uteksaminert våren 2012

NIFU-rapport 2013:40. Den andre kandidatundersøkelsen av fagskoleutdannede som er gjort i Norge, ble utført våren 2013. Undersøkelsen omfatter fagskolekandidater uteksaminert våren 2012. Denne rapporten presenterer resultater fra denne undersøkelsen, og er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

detaljer

Tittel Fagskoleutdannedes studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon: Kandidatundersøkelse blant fagskoleutdannede uteksaminert våren 2012
KategoriRAPPORT
ForfatterErica Waagene
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-957-9
issn1892-2597