Glidende overgang: Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk

NIFU-rapport 2013:46. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norsk Radiografforbund. Formålet med rapporten er å undersøke om oppgavedeling mellom radiografer og radiologer er en hensiktsmessig måte å løse flaskehalser innen bildediagnostikken. Rapporten er basert på en litteraturstudie av nasjonal og internasjonal litteratur på området og intervjuer med praktikere involvert i norske oppgavedelingsprosjekter, og med pasient- og arbeidstakerorganisasjoner.

detaljer

Tittel Glidende overgang: Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk
KategoriRAPPORT
ForfatterKyrre Lekve
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterArne Martin Fevolden
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-966-1
issn1892-2597