Ressurser og resultater innenfor rettsvitenskapelig forskning

NIFU arbeidsnotat 2013:17. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd, hvor initiativet kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet. Notatet inneholder oppdatert statistikk om strukturelle rammevilkår for de rettsvitenskapelige forskningsmiljøene som ble evaluert av Forskningsrådet i 2009. Det presenterer statistikk om forskerpersonale og FoU-utgifter til rettsvitenskapelig forskning, herunder rekruttering, avlagte doktorgrader og hvilke kilder som finansierer forskningen. I tillegg inneholder arbeidsnotatet en analyse av vitenskapelig publisering på feltet, med fokus på internasjonal publisering. NIFU har tidligere levert en kommentert figur- og tabellsamling med oppdatert statistikk for perioden 2009-2011. Oversiktene er inkludert i arbeidsnotatet, sammen med personaltall for 2012.

detaljer

Tittel Ressurser og resultater innenfor rettsvitenskapelig forskning
KategoriArbeidsnotat
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterGunnar Sivertsen
publikasjonsår2013
issn1894-8200