Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning

NIFU-rapport 2014:17. Denne rapporten presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2013. Dette er en spørreundersøkelse som er gjennomført blant personer som har tatt mastergrad, om lag et halvt år etter at de har fullført utdanningen sin. Undersøkelsens hovedtema er overgangen fra utdanning til arbeid og de nyutdannedes vurderinger av ulike aspekter ved utdanningens kvalitet og relevans. I tillegg har vi denne gang stilt spørsmål om karrierepreferanser og interesse for forskning.

detaljer

Tittel Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterClara Åse Arnesen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0003-5
issn1892-2597