Resultater fra TALIS 2013: Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys

NIFU Arbeidsnotat 2014:10. OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2008 var den første større internasjonale komparative undersøkelse blant lærere og skoleledere som kastet lys over temaer og forhold som anses som sentrale for god læring: Kompetanseutvikling, undervisningssyn og vurderingsformer, skoleklima og skoleledelse. Våren 2013 ble data til den andre runden av den internasjonale TALIS-undersøkelsen innhentet. Som i 2008-undersøkelsen er det NIFU som har ansvaret for gjennomføringen i Norge. Undersøkelsen har gitt innsikt i viktige aspekter som kjennetegner læringsmiljø og læreres arbeidsforhold.

detaljer

Tittel Resultater fra TALIS 2013: Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys
KategoriArbeidsnotat
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterNils Vibe
ForfatterPer O Aamodt
publikasjonsår2014
issn1894-8200