Vurdering og benchmarking av FoU ved Høgskolen i Nesna

NIFU-rapport 2014:32.  Høgskolen i Nesna har gitt NIFU i oppdrag å foreta en vurdering av FoU-virksomheten ved høgskolen. Ved innføringen av det insentivbaserte finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren ble det synliggjort at publiseringsvirksomheten ved HiNe ligger under gjennomsnittet for de statlige høgskolene. Høgskolen ønsker å endre på denne situasjonen, og har bedt NIFU foreta en analyse av årsakene til den relativt lave publiseringsaktiviteten, samt foreslå endringer og forbedringstiltak i styring, ledelse og organisering av FoU-arbeidet. Som en del av utredningsarbeidet er det foretatt sammenligninger med høgskolene i Harstad, Stord/Haugesund, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

detaljer

Tittel Vurdering og benchmarking av FoU ved Høgskolen i Nesna
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0027-1
issn1892-2597