Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene 2009-2012

NIFU-rapport 2014:19.  I denne rapporten presenteres en populasjonsstudie av 347 personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus 2009-2012 og deres overgang til arbeidsmarkedet etter endt utdanning. Denne populasjonen sammenlignes med et utvalg på 651 lærlinger som har oppnådd fag-/svennebrev i den samme perioden.

detaljer

Tittel Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene 2009-2012
Kategori RAPPORT
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0006-6
issn1892-2597