NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1 /2014

NIFU Temanotat 1-2014. En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten en femtedel av disse har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå. Nesten alle NHO-bedriftene som trenger fagskolekompetanse, har også store problemer med å skaffe seg den kompetansen de trenger. Samtidig utgjør fagskolestudentene bare 6 prosent av alle som tar utdanning utover videregående nivå i Norge.

detaljer

Tittel NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1 /2014
KategoriArbeidsnotat
ForfatterSvein Erik Moen
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0029-5