Lærerutdanningene. Statistiske oversikter og utviklingstrekk

NIFU-rapport 2014:31. Den sterke oppmerksomheten rundt kvalitet i skole og barnehage og lærernes store betydning for elevenes læring og skolens kvalitet er bakgrunnen for denne rapporten som NIFU har skrevet på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Rapporten omfatter alle lærerutdanningene uansett nivå. Hoveddelen av rapporten er en statistisk oversikt over søkning, opptaksgrunnlag og kandidattall, men vi har også foretatt kvalitative intervjuer for å kartlegge utviklingen av mastergrader.

detaljer

Tittel Lærerutdanningene. Statistiske oversikter og utviklingstrekk
KategoriRAPPORT
ForfatterTerje Næss
ForfatterTine Sophie Prøitz
ForfatterPer O Aamodt
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0026-4
issn1892-2597