NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014

NIFU Temanotat 3/2014. En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at over halvparten av bedriftene vil vektlegge fremmedspråk ved nyansettelser. Nest etter engelsk fremstår tysk som det viktigste fremmedspråket. Noe overraskende kommer polsk på plassen deretter. I enkelte regioner og blant større bedrifter er fransk fortsatt på tredjeplass.

publication details

Tittel NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014
KategoriArbeidsnotat
Tone Cecilie Carlsten
Espen Solberg
Pål Børing
Kristoffer Rørstad
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0060-8