Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014

Indikatorrapporten presenteres her i sin 12. utgave. Den har utviklet seg til å bli en omfangsrik kilde til informasjon om utviklingen av det norske forskningsog innovasjonssystemet. Med Norge i fokus behandler den både det norske systemet i seg selv og tar høyde for den økende graden av integrering mellom norske aktører og utenlandske samarbeidspartnere.

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

detaljer

Tittel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014
KategoriRAPPORT
ForfatterEspen Solberg
RedaktørKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2014
isbn9788212033634