NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NIFU Temanotat 3/2014. Samarbeid mellom skole og næringsliv utgjør en stor del av dagens kompetansepolitikk. En større kartlegging blant Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) medlemsbedrifter viser at samarbeid i eller rettet mot virksomhetene fremheves av bedriftslederne. Næringslivet som konkretiseringsarena av skolefaglige tema synes å være viktigere enn hospiteringsordningene for lærere.

detaljer

Tittel NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014
KategoriArbeidsnotat
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterPål Børing
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0068-4