NHOs kompetansebarometer 2015: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2015

NIFU Arbeidsnotat 2015:5. NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse som kartlegger kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2014. I undersøkelsen for 2015 har 5685 NHO-bedrifter svart på ulike spørsmål om bedriftens kompetansebehov og strategier for å dekke disse behovene.

detaljer

Tittel NHOs kompetansebarometer 2015: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2015
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterPål Børing
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0089-9
issn1894-8200