Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2013

NIFU-rapport 2015:9. Rapporten omhandler ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning. Kartleggingen viser at det ble anvendt vel 3,6 milliarder kroner til marin FoU i 2013. Fra 1999 har det vært en gjennomsnittlig årlig realøkning på 5 prosent i FoU-utgifter på det marine feltet. Fra 2011 til 2013 var den årlige gjennomsnittlige veksten 2,6 prosent. I samme periode var det en årlig realvekst på 1,7 prosent i de samlede FoU-utgifter i Norge. 55 prosent av norsk marin forskning ble utført i instituttsektoren. Om lag en sjettedel av de totale FoU-ressursene i instituttsektoren ble anvendt til marin FoU. En fjerdedel av landets marine FoU-aktivitet fant sted i næringslivet og en snau femtedel i universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren).

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2013
KategoriRAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0095-0
issn1892-2597