Veien fra postdoktor til akademia: En statistisk analyse av postdoktorenes karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjonene

NIFU Arbeidsnotat 2015:15. Dette arbeidsnotatet inneholder en statistisk fremstilling av postdoktorenes karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjonene, utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd. Notatet er basert på NIFUs Forskerpersonalregister og Doktorgradsregister.

publication details

Tittel Veien fra postdoktor til akademia: En statistisk analyse av postdoktorenes karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjonene
KategoriArbeidsnotat
Hebe Gunnes
Pål Børing
publikasjonsår2015
issn1894-8200