Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte

NIFU Arbeidsnotat 2016:5. I forbindelse med utsendelse av spørreskjema i anledning en evaluering av styringsordningen ved UiS ble NIFU enig med oppdragsgiver (UiS) om å benytte denne anledningen til å stille noen spørsmål om betydningen av institutt- og fakultetsstruktur for kvalitet i utdanning og forskning, for samarbeid på tvers av fag og for profilering av fagmiljøer.

detaljer

Tittel Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte
KategoriArbeidsnotat
Bjørn Stensaker
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterIngvild Reymert
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0181-0
issn1894-8200