Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen.

NIFU-rapport 2016:22. 1. januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Institusjonenes vedtak om å slå seg sammen skjer med bakgrunn i sentrale politiske ambisjoner om å reorganisere strukturen i den norske universitets- og høyskolesektoren (UH) for å øke kvalitet og effektivitet i utdanning og forskning. Utvikling og kvalitetsheving av studietilbud og forskningsmiljø har for de fire institusjonene vært en viktig ambisjon bak fusjonen. Nye NTNU, som for øvrig blir Norges største universitet, er bare én av flere omfattende fusjonsprosesser som for tiden pågår i norsk høyere utdanning. Styringsgruppen for fusjonen har bestemt at det skal gjennomføres en forskningsbasert følgeevaluering, som følger fusjonsprosessen frem til 2019. Den overordnede oppgaven for evalueringen er å skaffe kunnskap om i hvilken grad fusjonen bidrar til å realisere fusjonens formål slik dette var formulert ved fusjonstidspunktet og videreutvikles i evalueringsperioden. Styringsgruppen ønsket særlig å belyse problemstillinger som hvorvidt de riktige aktivitetene og tiltakene var igangsatt for å nå målene med fusjonen, og hvorvidt de kravene Arbeidsmiljøloven stiller til informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling var ivaretatt. Følgeforskningen startet opp ultimo 2015 og avsluttes våren 2019.

detaljer

Tittel Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen.
KategoriRAPPORT
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterGöran Melin
ForfatterSiri Aanstad
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterCarmen Celine From Dalseng
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0204-6
issn1892-2597