Undervisningsvilkår ved universitetene: En analyse av data fra CAP-undersøkelsen

Arbeidsnotat 2016:15. Dette arbeidsnotatet er laget som et dokumentasjonsnotat innenfor forskningsprosjektet «Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practises and Performances» som gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Formålet med notatet er å få fram de faglig ansattes vurderinger av undervisningssituasjonen basert på de norske dataene fra den internasjonale undersøkelsen «Changing Academic profession» (CAP).

detaljer

Tittel Undervisningsvilkår ved universitetene: En analyse av data fra CAP-undersøkelsen
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterPer O Aamodt
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0223-7
issn1894-8200