Om Holbergs komedier

Onsdag den 23. september 1722 åpnet et nytt teater i Lille Grønnegade i København med en forestilling med Molières Gnierenplakaten. Datoen er et institusjonshistorisk tidsskille. Tidligere hadde man hatt fransk teater ved hoffet, omreisende tyske komedianter på markedsplassen og latinsk komedie i skolene. Nå fikk byens borgere – og Norden – for første gang et fast teater med forestillinger på folkespråket. Ideen med teateret var, som Ludvig Holberg skrev noen år senere i Første Levnetsbrev, “at man ogsaa herhjemme – efter andre folkeslags forbillede – skulde opføre skuespil paa dansk”. Det var også med tanke på scenespråket at han kalte teateret for “Den nye oprettede Danske Skue-Plads”, da han året etter utga sitt første bind med komedier. Det nye, at man spilte på dansk, viser at man siktet mot et bredere, mindre segregert publikum. Teateret i Lille Grønnegade er begynnelsen til det vi i dag kaller institusjonsteatrene i Norden.

detaljer

Tittel Om Holbergs komedier
Kategori KAPITTEL
ForfatterGunnar Sivertsen
publikasjonsår2016
isbn978 87 7184 168 8