Tids- og ressursbruk for søkning til Norges forskningsråd i 2016

NIFU-rapport 2016:43.  NIFU har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse om ressursbruk for søknader om forskningsmidler fra Norges forskningsråd. Undersøkelsen gir en sjelden mulighet til å belyse en tematikk som mange innenfor det norske forskningssystemet er opptatt av.

detaljer

Tittel Tids- og ressursbruk for søkning til Norges forskningsråd i 2016
Kategori RAPPORT
ForfatterInge Ramberg
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0244-2
issn1892-2597