Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?

NIFU Arbeidsnotat 2017:1.  På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske studenter i utlandet høsten 2016. Hovedformålet med for undersøkelsen var å skaffe til veie oppdatert kunnskap om hvorfor norske studenter velger å studere utenfor utlandet, og hvilke kilder de bruker for å finne informasjon om utenlandske studietilbud. I dette arbeidsnotatet presentes hovedresultater fra undersøkelsen.

 

detaljer

Tittel Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?
KategoriArbeidsnotat
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0253-4
issn1892-2597