Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling

NIFU Arbeidsnotat 2017:5.  Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og inngår i NIFUs evaluering av satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Notatet er den tredje skriftlige rapporteringen fra prosjektet. Sluttrapporten kommer i desember 2018. Notatet bygger på intervjuer med i alt 35 utviklingsveiledere, i hovedsak intervjuet i mindre grupper á to til fem personer høsten 2016 og vinteren 2017.

detaljer

Tittel Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterIdunn Seland
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0268-8
issn1894-8200