NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017

NIFU Arbeidsnotat 2017:7. Dette arbeidsnotatet presenterer noen hovedresultater fra NHOs kompetansebarometer for 2017. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse om kompetansebehov til alle NHOs bedrifter. Kartleggingen har vært gjennomført årlig de siste fire år, og det er dermed mulig å se på utviklingen av kompetansebehov over tid.

detaljer

Tittel NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017
KategoriArbeidsnotat
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterPål Børing
ForfatterEspen Solberg
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0281-7
issn1894-8200