Rekruttering til forskning i sykepleie : En kartlegging av rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiatenes karriereplaner

NIFU-rapport 2018:28. Formålet med denne rapporten er å belyse i hvilken grad behovet for forskningskompetanse i sykepleierfaget blir ivaretatt gjennom å kartlegge antall stipendiater som er sykepleiere og deres karriereambisjoner. Dette ses i sammenheng med behovene for førstestillingskompetente ved utdanningene som utdanner sykepleiere.

detaljer

Tittel Rekruttering til forskning i sykepleie : En kartlegging av rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiatenes karriereplaner
KategoriRAPPORT
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterKjersti Nesje
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0361-6
issn1892-2597