Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Finnmark 2017-2018

NIFU Arbeidsnotat 2018:13. Resultatet fra skolebidragsindikatorene for 2017-18 viser at skolebidraget fra Finnmarks videregående skoler til elever på studieforberedende utdanningsprogram er negativt for både andel elever som fullfører skoleåret og andel elever som består i alle fag. For elever på yrkesfaglig utdanningsprogram er skolebidraget ikke signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet for andelen som har fullført skoleåret og andelen som har bestått i alle fag. For yrkesfag er dette en forbedring, da skolebidraget tidligere år har vært lavere enn landsgjennomsnittet for disse to indikatorene. Skolebidraget til læringsutbytte målt med karakterer er ikke forskjellig fra landsgjennomsnittet, uavhengig av utdanningsprogram

detaljer

Tittel Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Finnmark 2017-2018
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterEster Rønsen
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0372-2
issn1894-8200