Det andre året : Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2019. Delrapport 2

NIFU Arbeidsnotat 2019:11.

Forfatter: Eifred Markussen.

NIFU gjennomfører en studie hvor vi følger elever som begynte i videregående skole i Østfold i august 2016 gjennom tre og et halvt år i videregående opplæring. Formålet med studien er å kartlegge og forklare ungdommenes kompetanseoppnåelse, om de fullfører og består eller ikke, og at denne kunnskap kan brukes i et arbeid som bidrar til at flere fullfører og består videregående opplæring. Dette er delrapport 2 i studien. Her følges elevene gjennom år to og inn i det tredje året i videregående opplæring. For å få et fullgodt bilde av elevene vi følger og deres vei gjennom to år i videregående og inn i starten på det tredje, anbefaler vi at denne rapporten leses i sammenheng med den første delrapporten. Sluttrapporten kommer i vårsemesteret 2020.

 

detaljer

Tittel Det andre året : Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2019. Delrapport 2
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0397-5
issn1894-8200