Lange spor i velferdsforskningen : En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000–2014

NIFU-rapport 2019:7.

Forfattere:  Espen Solberg; Vera Schwach; Dag W. Aksnes og Pål Børing.

Denne rapporten presenterer resultatene av et prosjekt som NIFU har utført på oppdrag av Norges forskningsråd. Oppdraget var å undersøke effekter av Forskningsrådets satsing på velferds- og arbeidslivforskning i årene 2000 til 2014. Det overordnede spørsmålet i denne rapporten er hva som kommer ut av denne forskningen. Evner velferdsforskningen å nå ut til politikk, forvaltning og praksis? Blir forskningen brukt? Hva slags effekter har forskningen? Og hvilken betydning har Forskingsrådets finansiering og virkemidler hatt for utviklingen av feltet

 

detaljer

Tittel Lange spor i velferdsforskningen : En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000–2014
KategoriRAPPORT
ForfatterEspen Solberg
ForfatterVera Schwach
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0398-2
issn1892-2597