Karakterene fra tiende betyr (nesten) alt : Om gjennomføring, kompetanseoppnåelse og slutting i videregående opplæring gjennom fire år for unge som gikk ut av ungdomsskolen i Bergen våren 2014

NIFU-rapport 2019:20.

Forfatter: Eifred Markussen.

Denne rapporten handler om elevene som gikk i tiende klasse i en kommunal grunnskole i Bergen skoleåret 2013-2014. NIFU har fulgt disse elevene ut av grunnskolen og gjennom fire år i videregående opplæring frem til våren 2018. Bakgrunnen for studien er at NIFU deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt, International Study of City Youth (ISCY), som gjennomføres i en rekke byer i verden. Studiens hensikt er bl.a. å etablere komparativ kunnskap om den betydningen ulike skoler og utdanningssystemer kan ha for kompetanseoppnåelse i videregående opplæring.

detaljer

Tittel Karakterene fra tiende betyr (nesten) alt : Om gjennomføring, kompetanseoppnåelse og slutting i videregående opplæring gjennom fire år for unge som gikk ut av ungdomsskolen i Bergen våren 2014
Kategori RAPPORT
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0427-9
issn1892-2597