Mer FoU i Norden, men investeringene utgjør mindre andeler av BNP. Nordisk nyhetsbrev desember 2019

NIFU Innsikt 2019:21.

Forfatter: Frøydis Sæbø Steine.

Foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt i overkant av 433 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2018. I løpende priser er det om lag 23 milliarder norske kroner mer enn i 2017, noe som tilsvarer en 6 prosent økning. Som for tidligere år, er Sverige fortsatt størst i Norden med FoU-utgifter i 2018 lik 182 milliarder norske kroner. Det tilsvarer 3,34 prosent av landets BNP. FoU-utgiftene i Norge samme år var 73 milliarder norske kroner, og utgjorde 2,07 prosent av BNP.

detaljer

Tittel Mer FoU i Norden, men investeringene utgjør mindre andeler av BNP. Nordisk nyhetsbrev desember 2019
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligFrøydis Sæbø Steine
publikasjonsår2019