Evaluering av høgskolereformen : sluttrapport

Norges forskningsråd rapport 1999. Reorganiseringen av det regionale høgskolesystemet ble gjennomført i 1994. Det er nå foretatt en evaluering av reformen. Denne sluttrapporten gir en samlet framstilling av evalueringsgruppas arbeid. Gruppa har bestått av Norsk institutt for studier forskning og utdanning (NIFU), Møreforskning Molde og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

detaljer

Tittel Evaluering av høgskolereformen : sluttrapport
KategoriRAPPORT
ForfatterHallgeir Gammelsæter
ForfatterKristin Tornes
ForfatterSølvi Dahl
ForfatterLars Rønhovde
ForfatterAnita Steinbru
RedaktørSvein Kyvik
publikasjonsår1999
isbn82-12-01258-1