Entreprenørskap i utdanningen – perspektiver og begreper

NIFU-rapport 2011:4. Formålet med denne rapporten er å gjennomgå teorigrunnlaget for entreprenørskap i utdanningen (EiU) og drøfte hvordan det kan operasjonaliseres med hensyn til utforming av utdanningstilbud i entreprenørskap på ulike nivåer og på ulike fagområder i utdanningssystemet.

detaljer

Tittel Entreprenørskap i utdanningen – perspektiver og begreper
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R. Spilling
ForfatterVegard Johansen
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-732-2
issn1892-2597