Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009

NIFU-rapport 2011:10. På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning for 2009.
For marin FoU er tilsvarende kartlegginger gjennomført hvert annet år siden 1999, mens havbruk ble kartlagt første gang av NIFU i 2001.
Rapporten presenterer et FoU-statistisk tallmateriale som belyser innsatsfaktorer på marin- og havbruksområdet.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009
Kategori RAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-741-4
issn1892-2597