Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2009

NIFU-rapport 2011:13. På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har NIFU kartlagt FoU-ressurser innenfor utdanningsforskning i 2009.  Kartleggingen er en oppfølging av tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2007, og omfatter utdanningsforskning i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Undersøkelsen er koblet opp mot FoU-statistikken for 2009.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2009
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-748-3
issn1892-2597