Ressurser til landbruks- og matrelatert FoU i 2009: Belyst med FoU-utgifter og personale

NIFU-rapport 2011:14. På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en ny kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU, basert på tall for 2009. Kartleggingen er en oppfølgning av tilsvarende kartlegging som ble gjennomført for to år siden, og var basert på 2007-tall. Kartleggingen omfatter alle de tre FoU-utførende sektorene og vil dermed dekke det totale omfanget av FoU på området

detaljer

Tittel Ressurser til landbruks- og matrelatert FoU i 2009: Belyst med FoU-utgifter og personale
KategoriRAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-760-5
issn1892-2597