Bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark – status og videreutvikling

NIFU-report 2011:26. Høgskolen i Hedmark er en statlig høgskole som består av fire campuser, Elverum, Evenstad, Hamar og Rena, med hovedadministrasjonen i Elverum. Høgskolen har et studietilbud innen lærerutdanning, helse- og idrettsfag, landbruks- og naturfag, skog og utmarksfag, samt økonomi og ledelse. Bioteknologi ble utpekt som et innsatsområde for perioden 2007 – 2010 og i løpet av den perioden har det blitt iverksatt flere tiltak på utdanning og forskning innen dette fagfeltet.

detaljer

Tittel Bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark – status og videreutvikling
KategoriRAPPORT
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterTaran Thune
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-771-1
issn1892-2597