Statsbudsjettet 2012: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2012

NIFU-rapport 2011:37. Minimal vekst og få satsinger i budsjettet for forskning og høyere utdanning i 2012

publication details

Tittel Statsbudsjettet 2012: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2012
Kategori RAPPORT
Egil Kallerud
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-790-2
issn1892-2597