Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser

AFI-rapport 2007:01. Denne litteraturstudien presenterer utdrag av de senere års internasjonale bidrag til organisasjons- og arbeidsmiljøforskningen innen feltet fusjoner og oppkjøp. Forsk­nings­bidragene som er gjennomgått er av varierende kvalitet og relevans, og er hentet fra en hel rekke ulike typer virksomheter og sektorer, men samlet sett er det likevel grunnlag for å hevde at forskningen har relevans både når det gjelder fusjoner i offentlig og i privat sektor i norsk sammenheng.

detaljer

Tittel Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser
KategoriRAPPORT
ForfatterHeidi Enehaug
ForfatterTaran Mari Thune
publikasjonsår2007
isbn978-82-7609-201-1
issn0807-0865