På vei mot en integrert velferdsforvaltning? Erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen

AFI rapport 2007:4. Stortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum økonomisk sosialhjelp. Den nye etaten ble etablert fra 1. juli 2006. De første lokale kontorene hadde formell oppstart 2. oktober 2006. Denne Pilotevalueringen studerer erfaringene med etableringen av de første lokale NAV-kontorene. Evalueringen ser på forløpet av integreringsprosessen mellom stat og kommune, dvs mellom de to statsetatene og den kommunale sosialtjenesten, på hvordan etableringsprosessen av det nye felles NAV-kontoret har forløpt, og hvor langt integreringsprosessen er kommet. Evalueringen ser også på stat-kommune-relasjonen, på hvordan partnerskapet er ivaretatt og hvordan kommunene har vært involvert i utviklingsprosessen

detaljer

Tittel På vei mot en integrert velferdsforvaltning? Erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen
KategoriRAPPORT
ForfatterTone Alm Andreassen
ForfatterTaran Mari Thune
ForfatterLars Christian Monkerud
publikasjonsår2007
issn0807-0865